Stöd och pepp till distriktens ungdomssektioner!

Vi har den stora äran att presentera en gäst-bloggare: Veronica Åkerström som jobbar med projektet DUS-satsning, som finansieras via Hästnäringens Ungdomssatsning.

dus satsningVeronica medverkade på DUS-konferensen i september.

Hej alla unga ute i ridsportsverige! Centrala Ungdomssektionen, CUS, har sedan 2012 gjort en extra satsning på distriktens ungdomssektioner, DUS, genom ett projekt – själv har jag fått förmånen att arbeta med detta. Mitt namn är Veronica Åkerström, till vardags är jag distriktskonsulent i Skåne och arbetar med detta projekt vid sidan om mitt ordinarie arbete. Uppdraget jag har fått är att fungera som ett rådgivande stöd till DUSen, och under varje år arbeta med ett antal utvalda DUS genom besök och utbildning. Under hösten 2014 har jag också arbetat med ett stödmaterial till DUSen som vi hoppas kunna presentera för DUSen i början av nästa år.

Efter att ha arbetat med det här projektet i tre år har jag hunnit träffa många unga ute i landet, främst de som redan är engagerade i ett DUS, men även andra som är aktiva i sina föreningar. Det som inspirerar mig mest av allt och som verkligen ger så mycket energi är att se vilken styrka ridsporten har – tänk så otroligt många duktiga, kompetenta, engagerade och drivna unga det finns i ridsporten – tillsammans gör ni verkligen en stor insats för så många andra unga ridsportare.

Mitt jobb i projektet har i de flesta fall gått ut på att stötta DUSet i det utvalda distriktet att komma vidare i sitt arbete. Det har varit lite olika hur arbetet med DUSen har sett ut men inledningsvis har jag haft kontakt med ordförande i distriktsstyrelsen och konsulenten, det har varit viktigt att även få dem delaktiga i satsningen. Tillsammans med DUSet har vi sedan funderat kring hur situationen ser ut i dag och vad de behöver hjälp med, och därefter genomfört en utbildningsdag. I några distrikt har det inte funnits ett DUS. Då har vi i stället bjudit in till en träff för unga i klubbarna med förhoppning om att få igång ett nytt DUS.

Det är intressant att få arbeta med DUS från olika delar av Sverige, då allas förutsättningar ser så olika ut. I år till exempel har jag träffat Västerbottens DUS, ett distrikt där det är ganska stora avstånd, och där många föreningar har ridskoleverksamhet. Det andra distriktet är Örebro, där det tvärtom är få ridskolor och många ”tävlingsklubbar”. Ändå så är det rätt så ofta samma frågor och problem som kommer tillbaka, oavsett vilket DUS jag möter – framförallt handlar det om att nå ut! Det finns en mängd bra idéer, verksamhet och aktiviteter i distrikten som tyvärr inte alltid når ut till unga på klubbarna – kanske har DU något bra tips till DUSen? Skriv gärna en kommentar här nedanför i så fall, eller hör av dig direkt till dit DUS – alla tips vi kan få är bra och vi ser självklart till att alla DUSen får ta del av era goda idéer!

Jag ser också fram emot att få träffa fler av er under 2015 – då kommer vi att satsa mer på träffar för fler! När jag träffade många av DUSarna på konferens i september så fick vi ta del av många kloka synpunkter på projektet. En av dem som vi tagit fasta på är att träffar och utbildningar med DUSen ska göras med flera DUS samtidigt. Det finns så mycket goda idéer och kunskap bland er, vi måste så klart se till att ta tillvara på den och skapa fler möjligheter till utbyten. Jag ser verkligen fram emot att få jobba vidare med det här under nästa år!

Nu närmar sig julen, själv har jag något att se fram emot under julhelgen, nämligen en dressyrkurs på min förening. Hoppas ni alla får en härlig jul och nyårshelg – kanske vi ses ute i ridsportsverige 2015?veronica till hastVeronica trivs även på dressyrbanan!

Projektmöte och lansering av Ledarpasset

I måndags träffade jag Jessica för att ta de sista steget i projektet som tidigare kallats certifiering av ledare. Ambitionen med projektet har varit att hjälpa engagerade ridsportare att sätta ord på sina färdigheter och öka möjligheten att visa upp dem för omvärlden. Kort sagt – ett material som kan användas både för den egna personliga utvecklingen och som underlag vid en arbetsansökan. Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare och vi vet också att ridsporten laddar oss med mängder av andra mervärden som det ibland är svårt att sätta ord på.
Ledarpasset är en verktygslåda där vi samlar idéer och konkreta tips på egenskaper och färdigheter som följer med såväl ideellt engagemang som genom att bara vistas i stallmiljö. Dessa kvaliteter kan Du med fördel lyfta fram exempelvis när du söker ditt första jobb eller då du reflekterar över vad du lärt dig. Låt dig inspireras av materialet och sno gärna rader och formuleringar som du känner överensstämmer med det du lärt dig till ett CV. Plussa helt enkelt på dina färdigheter som du laddats med på stallbacken, i styrelserummet och i manegen till ditt CV. Ditt engagemang gör skillnad!
Lanseringen av materialet påbörjas inom kort och allt material kommer att finns tillgänligt på hemsidan. Vi är stolta över materialet och hoppas att det kan komma till användning ute i ridsportsverige.
1 jessica
Jessica Ortiz Bergström
2 linda
Drottningen på grafisk design som bland vännerna kallas Linda
3 pappa
… och Lindas pappa får vi inte glömma!
Eftersom det inte existerar några bra bilder på mig så lämnar jag det och tackar istället för visat intresse och lovar att återkomma med med infomration om lanseringen inom kort! Jag vill också gärna ha input på…
Vilka färdigheter har DU utvecklat genom ridsporten? Vill DU vara en del i lanseringen och berätta om ditt engagemang eller testa materialet i praktiken?
Malin Björklund

Gästblogg: Fanny Gustaver

Gästblogg – Fanny Gustaver

I höstas skrev jag ett inlägg (http://ungiridsporten.blogg.se/2012/september/gastblogg-projektledaren-fanny-gustaver.html) i samband med att jag påbörjade arbetet med projektet Framtidsspaning 2.1. Syftet var att hitta nya engagemangsformer som även passar unga tävlingsryttare, eftersom de i dagsläget är underrepresenterade bland förtroendevalda.

Jag fick i uppdrag att ta reda på:

  • Hur engagerar sig unga tävlingsryttare i Svenska Ridsportförbundet idag?
  • Vad beror det på att få unga tävlingsryttare är engagerade på central nivå inom SvRF idag? Vad skulle öka intresset?
  • Hur kan SvRF ta vara på och skapa möjligheter för ett ökat engagemang bland unga tävlingsryttare på central nivå inom organisationen?

För att ta reda på det tog jag fram en webbenkät som skickades till 1000 unga tävlingsryttare samt att jag gjorde telefonintervjuer med både ryttare och ledare. Undersökningarna visade att en stor del av de tävlande ungdomarna är engagerade på så sätt att de hjälper till när deras klubb anordnar tävlingar men det är få som har uppdrag i exempelvis ungdomssektion eller tävlingssektion. Det visade sig även att många är intresserade av de beslut som fattas inom SvRF och att de gärna vill vara med och påverka besluten. Däremot är det få som vet hur SvRF fungerar och hur de ska gå till väga om de vill vara med och påverka.

En slutsats blev att unga tävlingsryttare behöver mer information om hur de ska gå tillväga om de vill vara delaktiga. Ett förslag är arrangera en ungdomsledarkurs som är mer inriktad på de som vill vara ledare inom tävlingsverksamheten. Ett annat förslag är att representanter från Centrala Ungdomssektionen, Tävlingssektionen, med flera kan vara synliga på tävlingsplatser i högre grad både för att sprida information och för att ta emot förslag och önskemål från de tävlande.

En annan slutsats var att unga tävlingsryttare har ont om tid eftersom deras sportsliga satsning kräver mycket tid. Därför har de inte möjlighet att sitta i styrelser och avsätta tid för regelbundna styrelsemöten. En lösning på det är att göra det enklare att påverka hemifrån, till exempel via en webbaserad medlemsportal. När det ska tas beslut som rör unga tävlingsryttare skulle man även kunna tillsätta referensgrupper där de som deltar får möjlighet att arbeta med den frågan under en begränsad tid.

Det är några av de förslag som jag lade fram i rapporten! Sedan den blev klar har jag presenterat den för Centrala Ungdomssektionens styrelse, Förbundsstyrelsen, Tävlingssektionen och i fredags för Ridskole- och utbildningssektionen. Det är jätteroligt att det finns ett sådant brett intresse och att man är intresserad av att arbeta på många fronter.

På CUS nästa styrelsemöte, 9-10 februari, kommer vi att fastställa en handlingsplan för hur vi arbetar vidare med förslagen. Efter det återkommer vi med mer konkreta exempel på vad som kommer att hända under året!

Fanny Gustaver, Projektledare.