Stöd och pepp till distriktens ungdomssektioner!

Vi har den stora äran att presentera en gäst-bloggare: Veronica Åkerström som jobbar med projektet DUS-satsning, som finansieras via Hästnäringens Ungdomssatsning.

dus satsningVeronica medverkade på DUS-konferensen i september.

Hej alla unga ute i ridsportsverige! Centrala Ungdomssektionen, CUS, har sedan 2012 gjort en extra satsning på distriktens ungdomssektioner, DUS, genom ett projekt – själv har jag fått förmånen att arbeta med detta. Mitt namn är Veronica Åkerström, till vardags är jag distriktskonsulent i Skåne och arbetar med detta projekt vid sidan om mitt ordinarie arbete. Uppdraget jag har fått är att fungera som ett rådgivande stöd till DUSen, och under varje år arbeta med ett antal utvalda DUS genom besök och utbildning. Under hösten 2014 har jag också arbetat med ett stödmaterial till DUSen som vi hoppas kunna presentera för DUSen i början av nästa år.

Efter att ha arbetat med det här projektet i tre år har jag hunnit träffa många unga ute i landet, främst de som redan är engagerade i ett DUS, men även andra som är aktiva i sina föreningar. Det som inspirerar mig mest av allt och som verkligen ger så mycket energi är att se vilken styrka ridsporten har – tänk så otroligt många duktiga, kompetenta, engagerade och drivna unga det finns i ridsporten – tillsammans gör ni verkligen en stor insats för så många andra unga ridsportare.

Mitt jobb i projektet har i de flesta fall gått ut på att stötta DUSet i det utvalda distriktet att komma vidare i sitt arbete. Det har varit lite olika hur arbetet med DUSen har sett ut men inledningsvis har jag haft kontakt med ordförande i distriktsstyrelsen och konsulenten, det har varit viktigt att även få dem delaktiga i satsningen. Tillsammans med DUSet har vi sedan funderat kring hur situationen ser ut i dag och vad de behöver hjälp med, och därefter genomfört en utbildningsdag. I några distrikt har det inte funnits ett DUS. Då har vi i stället bjudit in till en träff för unga i klubbarna med förhoppning om att få igång ett nytt DUS.

Det är intressant att få arbeta med DUS från olika delar av Sverige, då allas förutsättningar ser så olika ut. I år till exempel har jag träffat Västerbottens DUS, ett distrikt där det är ganska stora avstånd, och där många föreningar har ridskoleverksamhet. Det andra distriktet är Örebro, där det tvärtom är få ridskolor och många ”tävlingsklubbar”. Ändå så är det rätt så ofta samma frågor och problem som kommer tillbaka, oavsett vilket DUS jag möter – framförallt handlar det om att nå ut! Det finns en mängd bra idéer, verksamhet och aktiviteter i distrikten som tyvärr inte alltid når ut till unga på klubbarna – kanske har DU något bra tips till DUSen? Skriv gärna en kommentar här nedanför i så fall, eller hör av dig direkt till dit DUS – alla tips vi kan få är bra och vi ser självklart till att alla DUSen får ta del av era goda idéer!

Jag ser också fram emot att få träffa fler av er under 2015 – då kommer vi att satsa mer på träffar för fler! När jag träffade många av DUSarna på konferens i september så fick vi ta del av många kloka synpunkter på projektet. En av dem som vi tagit fasta på är att träffar och utbildningar med DUSen ska göras med flera DUS samtidigt. Det finns så mycket goda idéer och kunskap bland er, vi måste så klart se till att ta tillvara på den och skapa fler möjligheter till utbyten. Jag ser verkligen fram emot att få jobba vidare med det här under nästa år!

Nu närmar sig julen, själv har jag något att se fram emot under julhelgen, nämligen en dressyrkurs på min förening. Hoppas ni alla får en härlig jul och nyårshelg – kanske vi ses ute i ridsportsverige 2015?veronica till hastVeronica trivs även på dressyrbanan!