Projektmöte och lansering av Ledarpasset

I måndags träffade jag Jessica för att ta de sista steget i projektet som tidigare kallats certifiering av ledare. Ambitionen med projektet har varit att hjälpa engagerade ridsportare att sätta ord på sina färdigheter och öka möjligheten att visa upp dem för omvärlden. Kort sagt – ett material som kan användas både för den egna personliga utvecklingen och som underlag vid en arbetsansökan. Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare och vi vet också att ridsporten laddar oss med mängder av andra mervärden som det ibland är svårt att sätta ord på.
Ledarpasset är en verktygslåda där vi samlar idéer och konkreta tips på egenskaper och färdigheter som följer med såväl ideellt engagemang som genom att bara vistas i stallmiljö. Dessa kvaliteter kan Du med fördel lyfta fram exempelvis när du söker ditt första jobb eller då du reflekterar över vad du lärt dig. Låt dig inspireras av materialet och sno gärna rader och formuleringar som du känner överensstämmer med det du lärt dig till ett CV. Plussa helt enkelt på dina färdigheter som du laddats med på stallbacken, i styrelserummet och i manegen till ditt CV. Ditt engagemang gör skillnad!
Lanseringen av materialet påbörjas inom kort och allt material kommer att finns tillgänligt på hemsidan. Vi är stolta över materialet och hoppas att det kan komma till användning ute i ridsportsverige.
1 jessica
Jessica Ortiz Bergström
2 linda
Drottningen på grafisk design som bland vännerna kallas Linda
3 pappa
… och Lindas pappa får vi inte glömma!
Eftersom det inte existerar några bra bilder på mig så lämnar jag det och tackar istället för visat intresse och lovar att återkomma med med infomration om lanseringen inom kort! Jag vill också gärna ha input på…
Vilka färdigheter har DU utvecklat genom ridsporten? Vill DU vara en del i lanseringen och berätta om ditt engagemang eller testa materialet i praktiken?
Malin Björklund

FS-möte och Fjärilshus

Hej!

Igår och idag har förbundsstyrelsen (FS) haft årets tredje möte och både jag, Klara och Malin.B fanns på plats från CUS. Även hela Helena fanns på plats genom hennes ordinarie ledamotsplats i FS.

Under fredags eftermiddagen pratade vi budget för 2014, ett år som även innebär Ryttar-VM i Normandie, Frankrike. Vi fick rapport om tävlingssektionens (TS) arbete samt vad som händer internationellt i ridsportvärlden, inom det Europeiska Ridsportförbundet (EEF) och det Internationella Ridsportförbundet (FEI).

När det var dags för middag fick vi åka till en väldigt speciell plats för att fira Svenska Ridsportförbundets vice ordförande, Bo Hellander, som fyller 70 år. Vi åkte till Fjärilshuset som ligger i Haga Parken i Stockholm, eftersom att Bosse har ett stort intresse för djur och växter. Fjärilshuset är som ett jättestort växthus och det är ungefär som att kliva in i en regnskog full med olika växter och djur. Till att börja med fick vi en guidad tur genom regnskogen av självaste Owe Sandström. Owe har många strängar på sin lyra, bla är han showregissör för Stockholm International Horse Show.

4 entre

5 mingel

6 damm

7 ove

Efter maten var det dags för middag i den Fjärilshusets fantastiska vinterträdgård.

8 middag

I morse fortsatte mötesförhandlingarna och vi gick bland annat igenom vissa saker inför SvRF:s stämma som hålls i Uppsala den 18 maj. Vi fick presentation av den ridskoleinventering som gjorts och pratade en hel del om Häst & Ryttares-framtid. Vi diskuterade kring olika satsningar som vi driver, bla medlem-, hästhållsning- och IT-satsningar. Så klart hann vi även med en hel del andra punkter av blandad kompott också!

Ha en fortsatt skön helg!
Kram // Madde

Vad säger enkäten?

Hej!
I senste inlägget berättade jag om mitt porjketarbete och den enkät som jag skickade ut.
Idag tänkte jag redovisa svaren på enkäten som många av er säkert har bidragit till genom att besvara enkäten.
Läs gärna om ni tycker det verkar intressant 🙂

Totalt svarade 71 personer på enkäten. Målet var att få in runt 100 svar eftersom det ger en hyfsad överblick, ett hum över vad som motiverar ideella ledare inom ridsporten. Största delen av respondenterna var kvinnor, 86 %, vilket speglar könsfördelningen inom ridsporten total sett där andelen kvinnor är ungefär 85 %. Respondenterna finns representerade över hela landet. Många av respondenterna är engagerade på flera olika nivåer inom Svenska Ridsportförbundet med deflesta svaren har representation från distrikts- och central-nivå.

9 kön

Enligt enkätsvaren började de flesta att engagera sig på eget initiativ samt genom kompisar. En hyfsat stor andel började engagera sig genom sin ridlärare/tränare och ett fåtal genom föräldrar. Som andra alternativ har svar kommit fram att man började engagera sig genom barnen, Facebook eller efter förfrågan från valberedningen.

Det är härligt att se att så pass många har börjat engagera sig på eget initiativ eftersom de visar att det har skett genom eget intresse. Det är ingen som har tvingat eller pressat dem, utan de har själva tagit initiativ till engagemanget. Enligt enkäten är även ridlärare/tränare en viktig del till människornas engagemang. Det är viktigt att de pushar och stöttar för att hjälpa till att behålla det ideella engagemanget inom organisationen. Jag tror att de har en stor påverkan på de aktiva inom sporten genom att verka som förebilder för sina elever. Det är även intressant att det kommit som en egen kommentar att man började engagera sig genom barnen. Föräldrar är en viktig del inom organisationen och deras engagemang bör tas tillvara på. Facebook är ett annat forum som kan ses som en del i att hitta nya potentiella ideella ledare. Personligen hade jag upplevt det som lättare att visa att jag är intresserad av att engagera mig ideellt genom att ta kontakt via Facebook. Särskilt om man är ny inom sporten eller på sin klubb och inte känner så många.

10 varför

När det gäller frågan kring vad som motiverar till ideellt engagemang inom ridsporten, toppar helt klart glädje och gemenskap. Att kunna påverka, personlig utveckling och att göra saker för andra motiverar också till viss del och ett fåtal motiveras även av upplevelser. Endast två stycken av totalt 71 stycken enkätsvar redovisar att de motiveras till engagemang genom privat vinning. Att utveckla ridsporten, se barn och ungdomar utvecklas samt att få utmärkelser för sitt engagemang är andra område som motiverar.

11 motivation

I åldersgruppen 15-25 år är det god spridning kring vad som motiverar till ideellt engagemang, men glädje, gemenskap och att kunna påverka sticker ut med glädje i toppen. I åldersgruppen 26-40 år får de flesta alternativen jämna resultat, medan gemenskap dominerar i åldersgruppen 41-65 år. De två personer som motiveras till ideellt engagemang genom privat vinning befinner sig i åldersgruppen 41-65 år.

12 ideellt

Enkäten visar att majoriteten av de som har svarat tror att de kommer fortsätta vara ideellt engagerade resten av livet. Några har kommenterat att de kanske kommer ta en paus men förhoppningsvis vara engagerade livet ut. Man skriver även att man kommer vara ideellt engagerad så länge det är roligt och tiden räcker till, möjligtvis att man kommer vara engagerad på en annan nivå inom ridsporten jämfört med idag. Om man tittar specifikt per ålderskategori ser man att den största andelen som tror att detta kommer bli deras sista år som ideellt engagerade finns i åldersgruppen 41-65 år.

Jag får ofta höra att det ideella engagemanget håller på att dö ut på grund av att ingen vill engagera sig ideellt längre. Därför är det extra kul att studera resultatet som kommer fram i enkäten kring hur länge man tror att man kommer fortsätta vara ideellt engagerad. Majoriteten tror att de kommer fortsätta resten av livet och så är det även för ungdomarna.

13 fortsätta

Alla respondenter har svarat att det ideella engagemanget har gett dem något som de har haft nytta av privat. Engagemanget har bland annat gett dem ledarutbildning, bra meriter till CV, kontakter, glädje och personlig utveckling. Det är endast tre stycken av totalt 71 stycken som har svarat nej på frågan, har det ideella engagemanget gett dig något som du har haft nytta av privat?

14 privat

Hör gärna av er om ni vill ha mer info eller undrar över något!

Kram Madde

Vad bjuds det på i veckan?

Hej på er!
Denna veckan är det min tur att blogga och jag tänkte bjuda på lite blandad kompott. Eftersom att jag går sista året på gymnasiet har jag jobbat med ett projektarbete under året. I inledningen av arbetet skickade jag ut en enkät för att ta reda på vad som motiverar ideella ledare inom ridsporten, hur länge de kommer fortsätta vara ideellt engagerade och vad de ideella engagemanget har gett dem. Enkäten har delats ut i samband med olika träffar (t.ex. DUS-konferens i september) samt gått ut via mejl, så många av er har säkert bidragit till svaren. Under veckan tänkte jag här på bloggen redovisa resultatet som enkäten har gett!
I helgen har vi även möte med Förbundsstyrelsen, så självklart bjuder jag på en rapport därifrån också! 🙂 Ha en fortsatt bra tisdag så hörs vi på bloggen i veckan!
Kramar från Madde
15 cus
Bjuder också på en härlig bild på CUS-gänget! 🙂

CUS-möte!

Vi är mitt uppe i vår andra dag på mitt sista CUS-möte. Vi har bland annat ägnat tiden åt att utvädera de två senaste åren. Vad vill vi lämna över till nästa styrelse och vad kan de ändra på för att det ska bli ännu bättre?
Annat som kommit upp på agendan är verksamhet och budget för 2014, motioner och organisationsprojektet inför stämman samt valberedningens förslag. Vi har fortfarande en del kvar på agendan, till exempel trygghetsfrågor, almedalsveckan och firandet av CUS som 20-åring.
Det drar ihop sig för Riksungdomsmöte. 4-5 maj är det full fart på Strömsholm när den nya sektionen ska väljas. Två helger efter är det stämma då tre avgående CUS:are finns på valberedningens förslag på ledamöter i de övriga sektionerna. Vi är såklart taggade inför både RIXU och stämman! Ses vi där?
/Jennie